Categorie: HTML
2 november 2014

Het Worldwide Web Consortium heeft na circa vijf jaar vanHTML5 een officiële webstandaard gemaakt. De definitieveHTML5-specificatie is al twee jaar beschikbaar en veel sites gebruiken de nieuwe versie van HTML, maar HTML5 had nog niet de officiële ‘recommendation’-status. Die status heeft HTML5 nu wel gekregen. Samen met css 3.0 en javascript moet html5 complexe webapplicaties mogelijk maken.